Biomassa

L’aprofitament energètic de la biomassa a partir d’una gestió forestal sostenible garanteix una millor estructura i creixement del bosc, ajuda en la prevenció del risc d’incendis forestals i millora la biodiversitat del medi local.

El consum de biomassa forestal garanteix una important reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera i repercuteix directament en l’estalvi econòmic dels consumidors.

El CEINR participa en tot el procés: d’obtenció, trituració, assecatge, control de qualitat i distribució de l’estella. Això assegura una producte de qualitat.

1-     L’aprofitament forestal per a la producció de biomassa consisteix en l’extracció de la fusta de menor qualitat per tal de garantir un creixement saludable del bosc. També vetlla per la conservació de la biodiversitat de l’ecosistema.

2-     La trituració és un procés que consisteix en agafar la fusta tallada i passar-la per una estelladora. En aquest procés, l’estelladora mitjançant unes ganivetes,  s’esmicola la fusta a diferent mida segons les necessitats.

3-     L’Assecatge de l’estella es fa deixant-la reposar en patis coberts i airejats o sota lones impermeables i transpirables. És en els patis on es duen a terme  controls de qualitat fins que l’estella arriba a la humitat òptima (20-30%) per a ser servida al consumidor.

 

4-     El transport de l’estella es realitza amb remolcs

 

Dades destacables     

–        Neteja de boscos, més biodiversitat i prevenció d’incendis. 

–        Estalvi econòmic 60-75% respecte el gasoil.

–        Reducció emissions de gasos efecte hivernacle.

–        Baix període d’amortització de les instal·lacions.

–        Manteniment mínim de la caldera.

–        Generació de llocs de treball.