Equip de gestió

Actualment l’equip de gestió del CEINR està format per:

Director tècnic: Jordi Faus Colomer -  projectes@ceinr.cat

Secretària: Magdalena Dulsat Solà – intervencio@ceinr.cat

Tècnic especialista: Jesús González-Carrato Ríos  – forestal@ceinr.cat

Capatàs: Arturo Navarro Muntaner -  arturo@ceinr.cat

Correu general de l’entitat: info@ceinr.cat