Finalització procés de selecció

El procés de selecció 001/2021 per una plaça de peó forestal en contracte temporal d’interinitat per cobrir baixa de paternitat ha finalitzat.

S’anuncia que la persona seleccionada ha estat el Sr. Enric Plandiura Jaurés.