Oferta pública d’ocupació

SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE PEÓ FORESTAL EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL I PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PEÓ EN LA BRIGADA FORESTAL.

Els requisits mínims per accedir a la contractació són els següents:

 • Estar en possessió del títol de Grau mig en “Aprofitament i conservació del medi natural” o titulació equivalent.
 • Possessió del Nivell B de Català.
 • Carnet de conduir i vehicle propi.

Es valorarà:

 • Estudis de Grau superior en “Gestió forestal i del medi natural”.
 • Cursos especialitzats en treballs forestals i manteniment de maquinària.
 • Cursos en ús i maneig de GPS.

Experiència professional:

 • Experiència laboral com a peó de brigada forestal.
 • Experiència en coordinació de brigades forestals.
 • Experiència laboral en l’Administració pública.
 • Experiència en maneig de tractor agrícola / forestal.
 • Voluntariat en campanyes de prevenció d’incendis i/o protecció civil.

Les persones interessades han d’adreçar una sol·licitud, acompanyada d’un currículum vitae i dels documents acreditatius corresponents, abans del dia 29 d’abril a les 14.00h al Consorci Espais interès natural del Ripollès. C. Sant Miquel, 44 de Ribes de Freser (17534). Telèfon de contacte: 972.70.22.09. Correu electrònic: info@ceinr.cat

Anunci-BOP-BASES

Anunci-fe-errades-bases

Instància

 

Anunci d’admesos i exclosos provisionalment.
El termini per presentar esmenes o reclamacions dels aspirants exclosos provisionalment finalitza el dia 25/05/2015 a les 14 hores

Anunci-admesos-exclosos-provisionalment-peo-borsa 

 

ANUNCI DE LA LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I EXCLOSOS ON S’ESPECIFICA LA COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR I DIA, HORA I LLOC DE L’ENTREVISTA
Dia entrevista: 4 de juny de 2015
Lloc: seu del Consorci Espais Interès Natural del Ripollès (C. Sant Miquel, 44 de Ribes de Freser)
Hora: veure document de llista definitiva d’admesos i exclosos.

Anunci-admesos-exclosos-definitiu-peo-borsa

 

ACTA I RESULTAT FINAL PER A LA CONTRACTACIÓ PEÓ FORESTAL I LA BORSA DE TREBALL

Resultat final contractació peó forestal i borsa de treball

 

Procés tancat

Peó forestal per treballar en una brigada forestal pel programa FEM OCUPACIÓ PER A JOVES del Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu

Perfil:

 • Tenir entre 16 i 30 anys
 • DONO (Demanadant d’Ocupació No Ocupat)
 • Carnet de conduir i vehicle propi
 • Flexibilitat horària
 • Formació mínima requerida – ESO
 • Es valora formació especialitzada en ús de maquinària forestal

Les persones interessades han d’adreçar una sol·licitud al Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès, acompanyada d’un currículum i dels documents acreditatius corresponents, abans de les 14h del dia 11 de juny de 2014.

Horari de Registre: de dilluns a divendres de 10.00h a 14.00h i dimarts de 16.00h a 18.00h.
C/ Sant Miquel,44
17534 Ribes de Freser
Tel: 972702209 info@ceinr.cat