Perfil del contractant

D’acord amb el que estableix l’article 42 de la Llei 30/2007, de contractes del Sector Públic, i per tal de garantir l’accés públic a la informació sobre l’activitat contractual del Consorci, es difon el seu perfil del contractant.
En aquest perfil s’inclouen les licitacions i les adjudicacions, i informació general de l’òrgan de contractació.
Horari de Registre:De dilluns a divendres de 10.00h a 14.00h i dimarts de 16.00h a 18.00h.
C/ Sant Miquel,44
17534 Ribes de Freser
Tel: 972702209 info@ceinr.cat

Adjudicacions

– EXPEDIENT 04/10: OBRES “CENTRE GESTIÓ EIN RIPOLLES”, COFINANÇAT PER FEDER
– EXPEDIENT 03/10: COMPRA D’UNA ESTELLADORA
– EXPEDIENT 02/10 COMPRA D’UN TRACTOR
– EXPEDIENT 01/10: REDACCIÓ PROJECTE CREACIÓ CENTRE DEL RIPOLLÈS, COFINANÇAT PER FEDER

Licitacions

– EXPEDIENT 04/10: OBRES DE CONSTRUCCIÓ, COFINANÇAT PER FEDER
– EXPEDIENT 03/10 COMPRA D’UNA ESTELLADORA
– EXPEDIENT 02/10 COMPRA D’UN TRACTOR
– EXPEDIENT 01/10 CREACIÓ DEL CENTRE RIPOLLÈS, COFINANÇAT PER FEDER