Subvenció per al desenvolupament d’actuacions de conservació del patrimoni natural per a Consorcis gestors d’espais d’interès natural i Ajuntaments 2021.

La Diputació de Girona a la seva resolució de data 1-6-2021 ha resolt concedir l’import de 28.670’87€ (corresponent 26.586’56€ a manteniment i 2.084’31€ a inversió).

L’actuació subvencionada en un 90% per la Diputació de Girona té per objecte la conservació i divulgació dels valors naturals i patrimonials del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser.