EL
RIPOLLÈS

El Ripollés és una comarca gironina que se situa al vessant sud del Pirineu Oriental i que reuneix les capgaleres del riu Ter i del seu afluent
Freser. La comarca construeix les valls de Camprodon i de Ribes, respectivament i limita amb la Baixa Cerdanya, el Bergueda, Osona, la
Garrotxa, el Vallespir, el Conflent i l’Alta Cerdanya.

Al nord hi ha un conjunt de massissos i serres del Pirineu axial amb cims elevats, que conflueixen amb la frontera francesa. Al sud s’hi situa una altra alineacio de muntanyes, paral-lela a l’anterior. A l’oest hi ha la Serra de  Montgrony i cap a l’est la Serra Cavallera, en la qual destaca el com Taga, un dels pics més emblematics de la comarca.

El Ripollés té dos rius principals: el Ter i el Freser. Els dos rius s’uneixen a Ripoll i formen dues valls amb personalitat propia. Per una banda, la poblacié de Ribes de Freser s’ubica a la Vall de Ribes, que reuneix les conques del Rigard, fins a la Collada de Toses; la del Freser, que inclou la Vall de Naria, i la del Riu Segadell que arriba a la Collada Verda. D’altra banda, la Vall de Camprodon compreén la capgalera del Ter i la conca del Ritort, riu que s’uneix al Ter precisament a Camprodon.

ESPAIS NATURALS

PARC NATURAL

1 Capçaleres del Ter i del Freser

ESPAIS XN2000 QUE GESTIONA EL CEINR

2 Serra de Montgrony

3 Serra Cavallera

4 Vall de Rigat

5 Riberes de l'Alt Ter

6 Rasos de Tubau

ESPAIS XN2000 QUE NO GESTIONA EL CEINR

7 Sistema Transversal Català
8 Alta Garrotxa
9 Serra del Catllaràs

Al Ripollès hi ha una gran diversitat de climes. Les precipitacions mitjanes anuals s6n elevades en tota la comarca, per sobre dels mil mil-limetres, excepte a la part baixa de la vall del Ter, fins a Ripoll. Les temperatures mitjanes se situen per sota els 12° arreu de la comarca i per sota dels 10° a la muntanya.

Amb climes i relleus tan variats i contrastats és evident que al Ripollés hi ha una gran diversitat de paisatges vegetals, una varietat paisatgistica, natural i poblacional que s’agrupen en el Consorci del Ripollés, un organisme que abasteix a municipis i espais naturals per a mantenir i promocionar la riquesa natural de la comarca. El CEINR vetila per garantir la diversitat natural de la comarca i posar els recursos a l’abast per tal que es duguin a terme les activitats que proposin els diversos organismes que  l’integren.

Capçaleres del Ter i el Freser

Sup. EIN: 12.515,53 haSup. XN 2000 12.465,10 ha(100%)

Serra de Montgrony

Sup. EIN i XN 2000: 3.183,73 ha (100%)

Serra Cavallera

Sup. EIN: 5.169,92 haSup. XN 2000: 6.381,80 ha (100%)

Vall de Rigat

Sup. EIN: 124,36 haSup. XN 2000: 210,3ha (100%)

Riberes de l'Alt Ter

Sup. XN 2000: 409,8 ha (100%)

Rasos de Tubau

Sup. EIN i XN 2000: 519.51 ha (100%)

SERRA
DE MONTGRONY

Petit massis del Prepirineu Ripollés amb una varietat de paisatges espectacular. Destaquen les cingleres de la cara sud i les aus  rapinyaires que hi trobem, aixi com els boscos ben conservats del vessant nord.

SERRA
CAVALLERA

Principal serra prepirinenca del ripollés, entre els pobles de Pardines i Abella i la Vall del Ter. Destaquen els prats de dall rics en espécies amenaçades i el seu potent sistema de molleres.

VALL
DE RIGAT

Engloba alguns dels boscos de ribera pirinencs millor conservats de la comarca, aixi com boscos d’arbres caducifolis amb una elevada riquesa d’espécies. La puresa dels rius del Pirineu hi és ben representada.

RIBERES
DE L’ALT TER

Hi trobem ben representat els trams mitjans del Ter a la comarca, on el riu comença a perdre força i crea braços morts d’aigües tranquil·les. Els boscos de ribers s‘alternen amb prats humits i basses laterals d’una elevada importancia ecológica.

RASOS
DE TUBAU

A la tercera linia de massissos pirinencs hi trobem aquesta zona de substrats calcaris tant rica en flora com desconeguda pels passejants i naturalistes.

CAPÇALERES
DEL TER I EL FRESER

Espai de l’auténtica alta muntanya del Ripollés, on trobem una ulterior figura de protecció: el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. Hi trobem espécies úniques a Catalunya i als Pirineus mediterranis.

BOSCOS
PÚBLICS