RASOS DE TUBAU

Sup. EIN i XN 2000: 519.51 ha (100%)

Punts d’interès

Bassa de Corrubí

Cap del Morro d'Olar

Pas de les Baumes

Quintà de l'Òliba

Els Rasos de Tubau és un espai de XN2000 situat al Prepirineu, a cavall entre el Berguedà i el Ripollès. El dens paisatge forestal, amb fortes diferències entre obaga i solana, i les comunitats mixtes perennes i caducifòlies, amb retalls de pastures, té un interessant valor paisatgístic en aquest context prepirinenc.

És singular, sobretot, pel seu interès faunístic, especialment per la conservació de l’antiga població relicta de gall fer que hi habitava, avui en dia extingida, però també per l’elevada densitat d’ungulats que hi trobem, així com flora representativa del Prepirineu calcari. Un dels seus valors més importants és el seu elevat grau de salvatgia, car l’afluència de visitants és molt minsa.

Flora i fauna destacada

CABIROL

Capreolus capreoulus

ESCURÇÓ PRINENC

Vipera aspis

GRALLA BEC VERMELL

Phyrrocorax phyrrocorax

MOIXERA DE GUILLA

Sorbus aucuparia

VOLTOR COMÚ

Gyps fulvus

CÉRVOL

Cervus elaphus