GOVERN I
EQUIP DE GESTIÓ

Equip de gestió

Actualment, l’equip de gestió del CEINR està format per:

Presidència

Sra. Judit Cornellà

Vicepresidència

Sr. David Verge

Primera vicepresidència

Sr. Marc Ràfols

Segona vicepresidència

Tècnics

Sr. Jordi Faus Colomer

Director tècnic
projectes@ceinr.cat

Jesús González-Carrato Ríos

Tècnic forestal especialista
forestal@ceinr.cat

Oriol Baena Crespo

Tècnic en biodiversitat
biodiversitat@ceinr.cat

Xevi Sellas Serrat

Montse Sánchez Forment

Administració
info@ceinr.cat

Òrgans de govern

Els òrgans de govern són:

Consell Plenari

Òrgan suprem de deliberació i de decissió del Consorci

Comissió Executiva

Òrgan permanent d’administració, de gestió i de proposta

President

Càrrec que té una durada de 4 anys, i que exerceix la presidència del Consell Plenari i la Comissió Executiva

Actes del consell plenari

Estatuts del CEINR

Descarrega els estatuts del CEINR