ACTUALITAT

Justificació de subvencions de la Diputació de Girona per actuacions aquest 2023

25 de October de 2023

A inicis d’octubre, el CEINR ha acompanyat a diversos ajuntaments en les justificacions de les subvencions de Patrimoni Natural de la Diputació de Girona. Un d’aquests ajuts ha sigut una recuperació de pastures a la finca CUP municipal “Emprius de Pardines”, que s’ha executat durant l’estiu. Les intervencions, dutes a terme a la zona de la Devesa de la Balduna i el Clot de les Coromines, han consistit en l’estassada selectiva del matollar i la tala dels arbres més joves dins de les pastures.

Dels arbres que han quedat, s’han anellat part dels exemplars més grans perquè quedessin morts en peu i els de major envergadura s’han podat a les parts més baixes. Aquesta acció s’ha realitzat per tal de mantenir zones obertes, essencials per espècies amenaçades com la verderola (Emberiza citrinella) i l’escorxador (Lanius collurio) i com a zones prioritàries de pastura pels ramaders del poble.

L’import total de les actuacions era de 10.000 € (5.326,14 € en manteniment i 4.673,86 € en inversió), tal com es va aprovar en la sessió ordinària de la Junta de Govern de la Diputació de Girona el 21 de març de 2023, quan es va decidir concedir a l’Ajuntament de Pardines aquesta subvenció en el marc de la Campanya de Patrimoni Natural dels Ajuntaments de la Província. L’import mínim a justificar era d’11.111,11 euros.

Renovació de cartelleria

Com a acció paral·lela s’han acabat de renovar la cartellera interpretativa de XN2000 del poble. A dia d’avui, el 100% dels cartells que divulguen els valors naturals dels espais naturals del municipi han quedat renovats.

Cartelleria Interpretativa XN2000 renovada a Pardines / Imatge: Ajuntament de Pardines