ACTUALITAT

Població de perdiu blanca: la importància dels censos de productivitat

08 de August de 2023

Com cada any, s’ha dut a terme el cens de productivitat de perdiu blanca. L’objectiu principal d’aquest cens és determinar l’índex reproductor de l’espècie (número de joves/número d’adults), un paràmetre important a l’hora de conèixer l’evolució de la població i preveure la seva persistència a llarg termini .

Durant els censos, diverses persones, acompanyades d’un o dos gossos de mostra entrenats, se situen al llarg del pendent i pentinen la zona seguint les corbes de nivell, començant per la part inferior (segons l’altitud). 

L’objectiu principal és la detecció de femelles acompanyades de pollets, tot i que s’anoten tots els individus que es detecten, dels quals s’intenta identificar el sexe.

La població pirinenca és una població isolada, amb un baix nombre d’efectius, sensible i vulnerable a qualsevol pertorbació o amenaça, entre elles el canvi climàtic, i també altres factors com la sobrefreqüentació humana a l’alta muntanya.