ACTUALITAT

Recuperació de pastures i prats davant la pèrdua de biodiversitat al Ripollès

29 de June de 2023

Segons l’Informe sobre l’Estat de la Natura a Catalunya (2020), impulsat des de l’Observatori de Patrimoni Natural i la Biodiversitat, les espècies amb pitjor estat de conservació, per tant, les que més s’està perdent al nostre país són aquelles associades a espais oberts, prats i pastures. Així, el Consorci realitza periòdicament recuperacions de pastures arreu de la comarca per beneficiar a la fauna que en els últims anys ha patit més la transformació d’aquests ambients.

En definitiva, aquesta actuació és un mecanisme de gestió per assolir un millor estat dels hàbitats més amenaçats; una tasca complexa amb diverses fases en la qual es treballa actualment en diferents espais naturals del Ripollès, en col·laboració amb els ramaders de la comarca i potenciant les poblacions d’ungulats silvestres (cérvols, cabirols, entre d’altres) que ens ajudin a mantenir obertes les pastures.

A les fotografies que adjuntem a continuació s’observa l’abans i el després (període d’1 any i mig) d’una recuperació de pastures a Pardines, executada amb el suport de la diputació de Girona en la seva línia d’ajuts de creació d’espais oberts, en convocatòria del 2021:

Abans de la recuperació (2021)
Després de la recuperació (2023)

A les següents imatges, també, podeu veure algunes de les espécies que habiten actualment (juny 2023) aquest espai de pastura al Ripollès: