ACTUALITAT

Seguiment del Corriol pit-roig en col·laboració amb Paisatges Vius

26 de June de 2023

L’entitat Paisatges Vius està realitzant enguany prospeccions de diverses poblacions animals i vegetals, per encàrrec de la Generalitat de Catalunya. Per tal de desenvolupar la seva tasca, rep el suport puntual dels diferents òrgans gestors de cada comarca. En aquest cas, al Ripollès, parlaríem del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser i el Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès.

El passat divendres 16 de juny, el CEINR es va sumar a una actuació de seguiment de la població de Corriol pit-roig (Charadrius morinellus), una espècie que es troba en perill d’extinció segons el Catàleg de Fauna Salvatge Autòctona Amenaçada de Catalunya. Aquesta au nidifica de manera esporàdica als cims del Ripollès i la Cerdanya i es troba greument amenaçada pel canvi climàtic i l’escalfament global.

En els darrers anys, la col·laboració amb Paisatges Vius per la gestió forestal i conservació de la biodiversitat als boscos públics de titularitat municipal inclosos a la Xarxa Natura 2000 del Ripollès ha permès, també, iniciatives de conservació de poblacions de Gall fer (Tetrao urogallus) i del Mussol pirinenc (Aegolius funereus), entre d’altres.