ACTUALITAT

Resum anual d’actuacions i activitats del CEINR (Generalitat de Catalunya, 2022)

25 de July de 2023

Després de tancar el primer semestre d’activitat d’enguany, el Consorci dels Espais d’Interès Natural del Ripollès presenta la seva memòria d’actuacions de l’any 2022, un informe elaborat conjuntament amb la Generalitat de Catalunya. A més d’estar adscrit a aquesta última, el CEINR agrupa 20 municipis, el Consell Comarcal del Ripollès i la Diputació de Girona.

Gràcies a una línia de subvencions de la Diputació, s’han compensat els drets de tala d’un bosc propietat de l’Ajuntament de Queralbs, fet que ha suposat un ingrés de 10.500 € pel municipi i que equival a la producció d’una reserva forestal durant 25 anys. L’objectiu és promoure boscos madurs sense explotació forestal.

En l’àmbit de patrimoni natural, un dels principals objectius és la conservació de la biodiversitat. Una manera de garantir-ho és creant espais oberts a través de la recuperació d’antigues pastures. En aquest cas, parlem de 28’81 hectàrees a la comarca del Ripollès. Al mateix temps, les actuacions forestals s’orienten a facilitar l’extracció i valorització de fusta de boscos públics de forma sostenible i per potenciar la fauna i flora local. Es treballa conjuntament amb el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser per optimitzar els recursos disponibles.

En global, es tracta d’un àmbit de gestió de més de 37.000 ha on es realitzen múltiples accions: seguiments de biodiversitat, suport a ramaders i agricultors, arranjament de pistes forestals, millora d’infraestructures ramaderes, etc.

Entre les espècies de fauna amenaçades que procura preservar i protegir el Consorci trobem el Gall fer (Tetrao urogallus), el Mussol pirinenc (Aegolius funereus), el Trencalòs (Gypaetus barbatus), el Pixaví muntanyenc (Sympetrum vulgatum ibericum) i nombrosos amfibis com el Tritó pirinenc (Calotriton asper). Simultàniament, es protegeix la flora amb l’eliminació de plantes invasores com la Budleia a la conca del riu Freser.

Des del CEINR, s’impulsa la participació en projectes de seguiments de fauna mitjançant la ciència ciutadana i, també, programes de pràctiques amb alumnat d’escoles de capacitació agrària. De fet, el voluntariat té un gran pes en les tasques de l’ens i el desenvolupament del territori. Per aquest motiu, s’ha donat suport o liderat iniciatives com el projecte FELIS, l’itinerari inactiu del SOCC, l’Atles de mamífers de Catalunya o les prospeccions del CBMS. En paral·lel, els seguiments específics es duen a terme en col·laboració amb la Generalitat, el Parc Natural i altres entitats ambientals.

Podeu consultar la memòria gràfica original al següent enllaç.