ACTUALITAT

Subvenció campanya patrimoni natural consorcis 2023 DDGI

17 de October de 2023

La Junta de Govern de la Diputació de Girona en la sessió ordinària del 21 de març de 2023 va acordar concedir al CEINR la següent subvenció:

  • Concepte: recuperació d’espais oberts en antigues zones de pastura.
  • Import mínim a justificar: 68.570,10€.
  • Import subvencionat: 76.189,00€.

Seguint les actuacions fetes en passat, el CEINR ha executat durant el 2023 un ajut de la Diputació de Girona per erradicar la budleia (Buddleja davidii) una planta exòtica invasora present a la comarca. Aquesta, aprofita indrets ben insolats i humits per créixer amb gran velocitat i ocupar l’espai que hauria de correspondre al bosc de ribera autòcton. Ho fa aprofitant zones amb poca competència, com talussos o codolars, resultat sovint d’obres, riuades, etc.

Operaris de la Fundació MAP extraient budleia al casc urbà de Ribes de Freser

Per tal d’erradicar aquesta espècie és important començar pels trams alts dels rius, car les llavors es propaguen també a través del flux de l’aigua. Així doncs, durant el 2023 s’han mostrejat de manera minuciosa les capçaleres del Freser, Rigard i Segadell en la recerca de nuclis de la planta per la seva posterior erradicació.

Budleia tallada i amb glifosat aplicat aigües avall de Ribes de Freser, pas previ a l’extracció amb mini retroexcavadora.

El seu caràcter oportunista i el seu creixement veloç, així com la seva capacitat massiva de produir llavors, fa que sigui una espècie difícil de combatre. Segurament el seu control i erradicació haurà de passar pel manteniment continu d’aquesta mena d’ambients.

Budleia de difícil accés a un dels carrers de Ribes de Freser.

Aquestes actuacions es complementaven amb actuacions de sensibilització ambiental, principalment per 3 vies. La primera ha sigut una acció de porta a porta a les persones de la vall de Ribes amb budleia a casa, on se’ls hi entregava el tríptic informatiu i se’ls oferia assessorament per retirar la budleia del jardí. A més, se’ls hi oferia una planta substitutòria a canvi. En segon lloc es van realitzar accions d’educació ambiental i també parades informatives als mercats de la vall.